Les universitats participants resolen les sol·licituds d’ajuts del DRAC Estiu

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma. 22/06/2011.- Les universitats de la Xarxa Vives participants al programa DRAC d’ajuts a la mobilitat resolen les sol·licituds rebudes per a l’acció DRAC Estiu.

Fins el darrer 3 de juny, alumnes de les universitats de la Xarxa Vives van presentar sol·licituds per a l’acció DRAC Estiu a les universitats participants en el programa. Després del periode de revisió i valoració de les sol·licituds, ja es poden consultar els resultats als webs de les universitats o directament als punts d’informació DRAC de cada universitat.

L’acció DRAC Estiu té com objectiu atorgar ajuts per assistir a algun dels cursos o activitats que figuren a la Guia de cursos d’estiu que cada any edita la Xarxa Vives d’Universitats. S’adreça a estudiants de les universitats de la Xarxa Vives que estiguen cursant estudis de grau, diplomatura, llicenciatura, bàtxelor, enginyeria o arquitectura que tinguen més de 45 crèdits aprovats i estudiants de màsters oficials universitaris i doctorat.

L’ajut queda fixat pel quadre d’ajuts i es destina a cobrir despeses de desplaçament, allotjament i matrícula i només són aplicables a aquelles activitats que apareixen a la Guia de cursos d’estiu que la Xarxa Vives edita anualment.