Informe de la UV, la UA, l’UJI i la UPV sobre el multilingüisme en l’ensenyament al País Valencià

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 29/06/2011.- Les universitats de València, Alacant, Jaume I i Politècnica de València han remés un informe a la Conselleria d’Educació elaborat inicialment per experts de la Universitat d’Alacant en educació multilingüe que demana el manteniment i la promoció dels Programes d’Immersió Lingüística (PIL) i d’Ensenyament en Valencià (PEV). Aquest informe recomana mantenir l’escolarització inicial dels fills seguint el model actualment vigent.

Aquestes universitats recomanen que siguen precisament les universitats les que potencien la formació lingüística i didàctica de les llengües en situacions de plurilingüisme que es proporciona al professorat durant la seua formació inicial, especialment en els graus de Mestre i en el Màster de Formació del Professorat de Secundaria, per tal d’assegurar una competència lingüística i didàctica adequada en les diferents llengües dels programes educatius oficials (les dues llengües oficials i, com a mínim, una llengua estrangera).

Aquest informe s’uneix a les reivindicacions que la Xarxa Vives va publicar en un comunicat fa unes setmanes.