Present i futur de les relacions Unió Europea-Magrib, als cursos d’estiu de la Xarxa Vives

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 12/07/2011.- Les relacions entre la Unió Europea i el Magrib s’estableixen actualment en el marc de la globalització i la integració mediterrània. Si la globalització es veu com la creació d’un mercat mundial amb amplia llibertat de moviments a diversos països, la integració mediterrània busca establir una relació que permeta als països més desenvolupats, a través d’acords polítics, culturals i econòmics, donar una empenta als països menys desenvolupats amb diversos mecanismes com ajudes directes, subvencions, etc. En aquest context, la Guia de cursos d’estiu 2011 de la Xarxa Vives ofereix aquesta setmana el curs Les relacions Unió Europea-Magrib. Present i futur organitzat per la Universitat d’Estiu de Gandia (UV).

El curs aborda qüestions geopolítiques, econòmiques, socials i ambientals dels països del Mediterrani combinant aspectes transversals, com ara la dimensió geopolítica i les estratègies de gestió mediambiental, amb aproximacions més sectorials, com les relacionades amb migracions, política de partenariat de la UE respecte al Magrib, nous desafiaments de l’agricultura en l’espai euromediterrani o el turisme en el desenvolupament territorial dels països riberencs.

En aquest marc de relacions Unió Europea amb el Nord d’Àfrica, la Xarxa Vives desenvolupa el Programa Algèria Universitats (PAU). Un programa de cooperació al desenvolupament basat en el treball conjunt entre dues xarxes universitàries mediterrànies, la Xarxa Vives d’Universitats i la Conferència Regional d’Universitats de l’Oest d’Algèria (CRUO). L’objectiu general del PAU és la integració i el reconeixement del sistema universitari algerià dins l’arc mediterrani, alhora que potenciar-lo com a bon referent en educació superior. L’objectiu específic és construir i consolidar un marc de relacions on s’estructuren diferents accions i relacions que promoguen la recerca, la docència, la sensibilització i la difusió del coneixement aplicat al desenvolupament entre les 21 universitats de la Xarxa Vives d’Universitats i les 16 institucions d’educació superior de la Conferència Regional d’Universitats de l’Oest (CRUO) d’Algèria.