L’Observatori de la Llengua Catalana denuncia la passivitat de l’Estat espanyol davant els atacs al plurilingüisme


Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 29/09/2011.- L’Observatori de la Llengua Catalana ha tramés al Consell d’Europa un informe propi, on denuncia la passivitat de l’Estat espanyol davant els atacs al plurilingüisme. L’informe ha estat tramés en resposta al què l’estat va presentar al Consell d’Europa el darrer 30 de juliol, sobre l’aplicació de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, en relació a la llengua catalana.

L’ Observatori de la Llengua Catalana denúncia al seu informe, elaborat pel professor titular de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat Rovira i Virgili, Santiago Castellà i Surribas, els fets següents:

– «L’absoluta passivitat de l’Estat espanyol davant la progressiva creació d’un clima social i polític contrari a la diversitat i al plurilingüisme, per part de poderosos mitjans de comunicació i sectors socials espanyols.
– El continuat incompliment, per part de l’administració de l’Estat i en l’administració de justícia, de les seves obligacions.
– Els atacs al sistema educatiu català, pel qual el mateix Comitè d’Experts havia expressat la seva admiració en informes anteriors, a la vegada que el model vigent (però que corre el perill de ser encara rebaixat) tant a les Illes Balears com a la Comunitat Valenciana no garanteix ni de lluny l’objectiu del sistema escolar de garantir que en acabar l’escolarització obligatòria tots els alumnes dominin les dues llengües oficials.
– Les totalment desproporcionades multes imposades per la Generalitat Valenciana a Acció Cultural del País Valencià per no haver tancat els repetidors que hi permetien veure TV3 per TDT, i la manca de vuluntat política, per part del mateix govern, d’arribar a un acord de reciprocitat amb la Generalitat de Catalunya.
– La continuada manca de reconeixement oficial de la llengua catalana a l’Aragó (oficialitat que no es va atorgar quan es va modificar l’Estatut d’Autonomia d’Aragó el 2007).»

L’informe, ha estat elaborat en resposta a l’informe tramés per l’Estat espanyol, el darrer 30 de juliol de 2010 al Consell d’Europa sobre l’aplicació de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, en relació a la llengua catalana. Cada tres anys, l’Estat espanyol ha d’enviar al Consell d’Europa un informe sobre el seu compliment de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries. L’acció duta a terme per l’Observatori s’emmarca en el Dia Europeu de les llengües (26 de setembre), dia instituït pel Consell d’Europa ara fa deu anys.

L’Observatori de la Llengua Catalana fou creat per iniciativa de setze entitats cíviques i culturals d’arreu dels països de llegua catalana, per fer un seguiment i una avaluació de la llengua catalana -amb la major solvència i rigor acadèmic possible- pel que fa tant al seu ús social com al marc legal en què es desenvolupa. Les entitats que integren l’Observatori són: Acció Cultural del País Valencià, Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia, Casal Jaume I de Fraga, Centre Cultural Català-Casal Jaume I de Perpinyà, Centre UNESCO de Catalunya, CIEMEN, Comitè de Seguiment de la Declaració Universal de Drets Lingüístics, Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, Cultural Nord, Fundació Congrés de Cultura Catalana, Institut Linguapax, Obra Cultural Balear, Òmnium Cultural, Òmnium Cultural de l’Alguer, Organització pel Multilingüisme, Plataforma per la Llengua. A més, donen suport a l’Observatori la Xarxa Vives, l’Institut d’Estudis Catalans i Televisió de Catalunya.