Seminari sobre l’ensenyament del català com a llengua estrangera (CLE) a l’exterior

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 28/09/2011.- L’Institut Ramon Llull (IRL) i la Xarxa Vives d’Universitats (XVU) organitzen el Seminari sobre ensenyament de CLE a l’exterior: estratègies de coordinació i formació que tindrà lloc divendres 30 de setembre, a la Universitat Jaume I (UJI), en el marc del Fòrum Vives.  La jornada compta a més, amb la col·laboració de la Coordinadora d’Estudis Universitaris de Filologia Catalana (CEFC) i el Departament de Traducció i Comunicació de la Universitat Jaume I.

L’objectiu del seminari és donar a conèixer el perfil acadèmic i les necessitats formatives del professorat d’estudis catalans a l’exterior i debatre qüestions relacionades amb la selecció de candidats i la seua formació en didàctica del català com a llengua estrangera. Així, l’activitat s’adreça als responsables dels departaments de Filologia Catalana de Traducció i Interpretació i de Màsters i cursos de formació de català com a llengua estrangera, així com als organismes i les institucions responsables de lectorats a l’exterior.

El seminari començarà a les 9 h del proper divendres i tractarà, entre altres qüestions, el perfil acadèmic i procedència del professorat d’estudis catalans a les univeritats de l’exterior, les necessitats formatives d’aquest professorat i l’oferta de màsters universitaris i altres cursos de didàctica de CLE.

Consulteu el programa.