El CBUC estrena un nou servei de préstec de documents per als usuaris de les biblioteques

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 16/11/2011.- El Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC)ha posat en marxa un nou servei de préstec consorciat, el PUC. Es tracta d’un servei gratuït que permet els usuaris de les biblioteques del consorci sol·licitar i tenir en préstec documents de les altres biblioteques del CBUC. Els llibres o documents es poden sol·licitar via web a través de la nova interfície de consulta del CCUC o bé presencialment en la biblioteca on pertanyen els documents.

El PUC és un sistema de compartició de recursos que pretén oferir millor servei i estalviar costos. L’usuari demana el llibre o document en línia, i quan aquest arriba a la biblioteca escollida, rep un avís per correu electrònic. Després, el pot retornar a qualsevol biblioteca de la seua institució o de la institució a la qual pertany el llibre. Al CCUC es troben més de 9 milions de llibres i documents de les 175 biblioteques del CBUC.

Amb una línia de col·laboració oberta amb la Xarxa Vives, el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya té la missió d’assegurar l’accés de tots els membres del sistema català de producció de coneixement a les fonts d’informació i documentació, per tal d’incrementar la productivitat científica catalana, i facilitar la difusió universal de la producció científica generada pels membres del sistema català de producció de coneixement. El CBUC es va constituir l’any 1996 i en són membres les set universitats públiques de Catalunya i la UOC, a més de la Biblioteca de Catalunya i de la Secretaria d’Universitats i Recerca. A més, compta amb membres associats -6 universitats dels territoris de parla catalana, els departaments d’Ensenyament i de Cultura de la Generalitat de Catalunya i els museus Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) i d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA).