El TDX creix i supera les 31.000 tesis publicades en xarxa

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 25/11/2011.- El repositori cooperatiu de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) compta ja amb més de 31.000 tesis doctorals per a la seua consulta a través de la xarxa, entre les quals hi ha més d’11.600 publicades a text complet, corresponents a les universitats participants en el repositori, gestionat i coordinat pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) i el Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA), i patrocinat per la Generalitat de Catalunya.

El CBUC té la missió d’assegurar l’accés de tots els membres del sistema català de producció de coneixement a les fonts d’informació i documentació, per tal d’incrementar la productivitat científica catalana, i facilitar la difusió universal de la producció científica generada pels membres del sistema català de producció de coneixement. El CBUC es va constituir l’any 1996 i en són membres les set universitats públiques de Catalunya i la UOC, a més de la Biblioteca de Catalunya i de la Secretaria d’Universitats i Recerca. A més, compta amb membres associats -6 universitats dels territoris de parla catalana, els departaments d’Ensenyament i de Cultura de la Generalitat de Catalunya i els museus Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) i d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA).

Des de la primavera de 2011, el CBUC i la Xarxa Vives d’Universitats col·laboren en la difusió dels serveis que ofereixen ambdues entitats, a través d’un conveni amb una vigència inicial de tres anys, que ha suposat la creació d’un marc de col·laboració estable.