Nova oportunitat per als estudiants de la regió Vives per a sol·licitar ajuts DRAC a la mobilitat

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma 28/11/2011.- Fins el 15 de gener, els estudiants de les universitats de la Xarxa Vives que participen al programa DRAC tenen una nova oportunitat per a presentar sol·licituds d’ajuts a la mobilitat.

El programa DRAC té com objectiu afavorir la mobilitat d’estudiants, Personal Docent i Investigadors (PDI) i Personal d’Administració i Serveis (PAS) entre les universitats de la Xarxa Vives que  hi participen. Actualment 13 universitats de la XVU ofereixen ajuts DRAC en les modalitats: Estiu, Formació Avançada, Hivern, PDI, PAS i Màster. Totes les convocatòries (a excepció de la d’Estiu i la Màster) estan obertes al llarg de tot el curs acadèmic i les persones interessades poden presentar les sol·licituds en tres moments del curs: fins al 15 de setembre, 15 de gener i 15 de maig. La convocatòria d’Estiu, s’obri des de mitjans de maig fins a principis de juny de cada any. Les persones interessades poden trobar tota la informació del DRAC està al portal de la Xarxa Vives www.vives.org. La convocatòria del DRAC Màster es gestiona a principi de curs. Els estudiants que desitgen sol·licitar un ajut DRAC Màster, han de presentar les sol·licituds fin el 30 de setembre.

El programa DRAC (Docència, Recerca i Activitats Culturals) va néixer l’any 1994, a partir d’un conveni de col·laboració entre diverses universitats dels territoris de parla catalana i a l’any 1999 va esdevenir una actuació pròpia de la Xarxa Vives. Progressivament s’han anat incloent noves modalitats d’ajuts fins que l’any l’any 2010, el Consell General de la Xarxa Vives va acordar engegar la modalitat DRAC Màster. L’objectiu d’aquesta acció és atorgar ajuts a estudiants de la Xarxa per a cursar ensenyaments universitaris oficials de màster en alguna de les universitats de la XVU, a fi de potenciar l’oferta formativa dels màsters oficials que presenten cada universitat.