Traducció a l’anglès de Curial e Güelfa

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 19/11/2011.-
Realitzada pel Prof. Dr. Max Wheeler (University of Sussex, Institut d’Estudis Catalans) al si d’IVITRA (http://www.ivitra.ua.es).

El Prof. Wheeler és també autor de les notes, dels índexs i d’un capítol de la Introducció; l’altre capítol de la qual és a càrrec del Prof. Dr. Antoni Ferrando (Universitat de València-Estudi General, Institut d’Estudis Catalans).

La traducció a l’anglés és feta seguint, com a text base, l’edició criticofilològica del Prof. Ferrando, que, publicada per les Éditions Anacharsis (Tolosa de Llenguadoc 2007 i reditada en 2008),  estableix definitivament el text de l’original del s. XV.

Aquesta traducció a l’anglés del Prof. Wheeler està publicada por la també prestigiosa John Benjamins Publishing Company (Amsterdam, Holanda; Philadelphia, EUA), al si de la nova col·lecció: “IVITRA Research in Linguistics and Literature”

http://benjamins.com/#catalog/books/ivitra/volumes
http://benjamins.com/#catalog/books/current

En aquest fullet informatiu, trobareu els detalls de l’edició, que inclou el format en paper i el format en e-book, que us poden ser d’interés.

Aquesta edició compta amb la col·laboració de l’ Acadèmia Valenciana de la Llengua, l’Institut Ramon Llull i del suport dels projectes de recerca, aquests, al si d’IVITRA, Digicotracam (Programa Prometeo per a grups d’investigació en I+D d’excel·lència, projecte cofinançat per la UE, Ref. Prometeo-2009-042) i la Biblioteca Digital Plurilingüe del Mediterráneo(MICINN FFI2010-09064-E).

 

Fullet de pro