Ramon Llull, Llibre de meravelles I (llibres I-VII)

Autor: edició crítica de Lola Badia (dir.)
Lloc: Palma
Editorial: Patronat Ramon Llull
Any: 2011
Col·lecció: Nova Edició de les Obres de Ramon Llull X
Pàgines: 275
ISBN: 978-84-9883-460-4

El Llibre de meravelles és una ambiciosa novel·la didàctica que Ramon Llull va escriure durant la seva primera estada a París, entre l’any 1287 i el 1289. El protagonista, Fèlix, nom amb el qual també es designa correntment l’obra, és un pelegrí que observa la realitat descobrint amb dolorosa sorpresa la distància que separa la conducta humana de l’ordre diví de la creació. Aquest primer volum de l’edició de l’obra comprèn els llibres I-VII, i es tanca amb el celebrat apòleg polític que coneixem com a “Llibre de les bèsties”. La present edició crítica és la primera que té en compte la totalitat de la tradició manuscrita en català i en occità.