Tirant lo Blanch poliglota (1511-2011). Cinc-cents anys de traduccions i estudis

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 17/11/2011.- Al web d’IVITRA, al si de la Biblioteca Digital Plurilingüe de la Mediterrània (MICINN FFI2010-09064-E), en el portal dedicat a Tirant lo Blanch, és totalment accesible en obert el llibre Tirant lo Blanch poliglota (1511-2011). Cinc-cents anys de traduccions i estudis, a cura de Vicent Martines, Gandia, IMAB-Ajuntament de Gandia / Editorial Marfil, 2011, ISBN: 978-84-268-1590-3. http://www.ivitra.ua.es/tirant.php

Índex

Martines, Vicent (Universitat d’Alacant), “Tirant lo Blanch plurilingüe. De la Traducció com a eina per estudiar millor els originals i escampar-ne el coneixement”, pp. 5-14.

Estudis sobre l’autor, la llengua i el contingut literari de Tirant lo Blanch:

Rubio Vela, Agustín (València), “Es va escriure Tirant lo Blanch en la cort barcelonina del príncep de Viana? Notes de crítica documental a l’entorn d’un miratge literari”, pp. 15-22.

Ferrando, Antoni (Universitat de València [UV]), “Llengua i autoria al Tirant lo Blanc”, pp. 23-30.

Escartí, Vicent J. (UV), “Les lectures de Joanot Martorell”, pp. 31-36.

 Traduccions i estudis a partir de la tasca traductològica sobre Tirant lo Blanch:

[Espanyol] Cortijo, Antonio (University of California at Santa Barbara, USA), “Tirant y Cervantes. Sobre lecturas, influjos y trasvases culturales”, pp. 37-40.

[Italià] Calvo, Cesáreo (UV), “Tirante il Bianco: la traducció renaixentista de Tirant lo Blanc”, pp. 41-44.

[Polonés] Sasor, Rozalya (Universitat Jagellònica de Cracòvia, Polònia), “Un episodi polonès en Tirant lo Blanc: el rei d’Apol·lònia”, pp. 45-46.

[Japonés] TAZAWA, Ko (Universitat Hosei, Tòquio, Japó), “Tirant lo Blanch traduït al japonés”, pp. 47-50.

[Tagalog-Filipí] Donoso, Isaac & Jenifer Zabala (The Normal University of the Philipines, Manila), “De Tirante a Florante: València en la literatura de Filipines”, pp. 51-56.

[Grec] Serrano Serrano, Manuel (UA; Universitat Jaguiellònica de Cracòvia, Polònia), “Elements històrics de l’Imperi Bizantí en el Tirant lo Blanch de Joanot Martorell”, pp. 57-61.

[Àrab] El Erian El Bassal, Hani (Universitat d’Alacant), “Traduir Tirant lo Blanc a l’àrab: apunts sobre un complex treball de traducció intercultural”, pp. 62-66.

[Turc] Sait Senet, Mehmet (Universidad Complutense de Madrid), “La importància de la presa de Constantinoble per als otomans”, pp. 67-68.

[Croat] Lemaić, Maja & Pau Sanchis i Ferrer (Universitat de Zadar), “El projecte de traducció del Tirant lo Blanch al croat”, pp. 69-71

 

Aquest llibre forma part de la línia de recerca que desenvolupem, al si d’IVITRA [Institut Virtual Internacional de Traducció] i, al si de la seua matriu, del CIEAHCAM [Centre Internacional d’Estudis Avançats d’Història de la Corona d’Aragó Medieval] de la Universitat d’Alacant amb els projectes i contractes de recerca següents: MICINN, Ref. FFI2009-13065: “Gramàtica del català antic”); Institut d’Estudis Catalans, Ref. IVITRA-IEC/PT2008-S0406-MARTINES01: “Constitució del corpus per a la Gramàrica del català antic”); «Estudio, edición, traducción y digitalización de corpus documentales y literarios referidos a la historia de la Corona de Aragón medieval. Aplicaciones TIC y educativas» [acrònim: Digicotracam] (Generalitat Valenciana, Programa Prometeo «para grupos de investigación en I+D de excelencia», projecte cofinançat pel FEDER de la UE, Ref. Prometeo-2009-042); i la Multilingual Digital Library of the Mediterranean Neighbouhood-IVITRA (MICINN FFI2010-09064-E); el GITE-UA-09009, i el VIGROB-125.

 

Crèdits

Coordinador de l’edició: Prof. Dr. Vicent Martines (Universitat d’Alacant [UA])
Coordinadores adjuntes: Profa. Dra. Ma Àngels Fuster Ortuño [UA] & Profa. Dra. Elena  Sánchez López (UA)
Correcció lingüística: Jordi Antolí Martínez (UA)
Comité Científic Internacional: Profa. Dra. Alfonsina Di Benedetto (Università degli Studi Aldo Moro di Bari, Italia); Prof. Dr. Ricardo Silveira Da Costa (Universidade Federal Espiritu Santo, Vittoria, Brasil; Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona [RABLB]); Profa. Dra. Dominique De Courcelles (CRNS & École Nationale des Chartes, París, França; Institut d’Estudis Catalans [IEC]; RABLB); Prof. Dr. Francisco Franco Sanchez (Universidad de Menia, Egipte; UA); Prof. Dr. Hans-Ingo Radatz (Otto-Friedrich Universität Bamberg, Alemanya)

ISBN
: 978-84-268-1590-3
Dipòsit legal: V-3884-2011; Ajuntament de Gandia (València) – Editorial Marfil, S.A.
Edita: Editorial Marfil, S.A.