Dimecres, 29 de febrer, finalitza el període d’inscripció al Programa Qualificació Complementària a Alemanya

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 27/02/2012.- La Xarxa Vives d’Universitats i l’Institut Ramon Llul ofereixen, al professorat de la regió Vives que n’estiga interessat, la possibilitat d’aconseguir una experiència docent a l’estranger. Aquesta opció es fa possible a través del Programa de Qualificació Complementària a Alemanya que permet a més, conèixer altres sistemes d’aprenentatge, desenvolupar noves metodologies amb un alumnat que parteix de referents culturals i lingüístics diferents i participar de manera directa en la internacionalització de la universitat d’0rígen, a més de conèixer la cultura universitària alemanya des de dins. El període de presentació de sol·licituds per part de professorat per al 2012 romandrà obert fins al 29 de febrer.

El Programa és una programació d’estudis organitzada conjuntament entre la Xarxa Vives i l’Institut Ramon Llull que s’organitza en un Mòdul bàsic de llengua i cultura catalanes (150 hores) i un Mòdul especialitzat (50 hores), que permet els estudiants alemanys universitaris completar els coneixements de la seua especialitat amb coneixements d’altres disciplines. El programa preveu també la realització d’estades de pràctiques dels estudiants en empreses i institucions del nostre territori, alhora que fomenta l’intercanvi de professorat per mitjà dels programes de mobilitat europea.