Col·laboració amb la revista «ONGC»: projecte de cooperació a Angola de la Universitat Autònoma de Barcelona

Febrer de 2012 Revista ONGC