La CEFC rebutja la política lingüística del Govern de les Illes Balears

Postura de la Coordinadora d’Estudis Universitaris de Filologia Catalana davant de l’esborrany d’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Barcelona, Castelló, Palma.- 20/04/2012.- Davant de l’esborrany d’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que elimina el requisit del coneixement del català per a l’accés a la funció pública a les Illes Balears, la Coordinadora d’Estudis Universitaris de Filologia Catalana, grup de treball de la Xarxa Vives d’Universitats,

MANIFESTA

  Com a Coordinadora que té entre els seus objectius fundacionals vetllar pels estudis de Filologia Catalana i com a col·lectiu de filòlegs catalans, no podem quedar-nos indiferents davant d’una iniciativa que representa el retorn a una situació d’indefensió i inferioritat de la llengua catalana, que es convertiria en un idioma presumptament oficial però en la pràctica mancat de tots els mecanismes legals i sociològics que garanteixen la normalitat de les llengües oficials a qualsevol part del món i, la qual cosa obriria les portes a la seva residualització i posterior bandejament de l’àmbit oficial i administratiu. També volem expressar que la proposta inclosa en el susdit avantprojecte d’adoptar la toponímia oficial en català i castellà no només va en contra del respecte a la llengua pròpia recollit a l’Estatut d’Autonomia, sinó que suposa una regressió respecte a les tendències actuals de la toponomàstica.

  Per tots aquests motius, ens sumem a la demanda que ha fet la Universitat de les Illes Balears a la Conselleria d’Administracions Públiques perquè es retiri immediatament l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

  Coordinadora d’Estudis Universitaris de Filologia Catalana, formada per:
  Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona
  Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant
  Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona
  Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili
  Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València
  Departament de Filologia i Comunicació de la Universitat de Girona
  Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears
  Departament de Filologia Catalana i Comunicació de la Universitat de Lleida
  Departament de Filologia i Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de Vic
  Programa de Llengua i Literatura Catalanes dels Estudis d’Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya