Reportatge a Lleida Televisió sobre la VIII Lliga de Debat Universitari