Els cursos d’estiu de la Xarxa analitzen l’estat actual de l’educació

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 13/06/2012.- L’educació és la pedra angular de la nostra societat que requereix una revisió contínua de les seues necessitats educatives, metodologies i anàlisi d’experiències d’éxit. En aquest sentit, la Universitat Internacional de Catalunya ofereix el curs Actuacions educatives d’èxit a nivell internacional: teories psicològiques i pràctiques que aconseguiexen l’excel·lència educativa, que tindrà lloc del 25 al 29 de juny en el marc de la Guia de cursos d’estiu de la Xarxa Vives.

L’objectiu d’aquest curs és conèixer la base científica i l’aplicació pràctica de les actuacions educatives d’èxit, que són intervencions educatives que la recerca científica internacional ha evidenciat que milloren tant el rendiment acadèmic de tot l’alumnat, com la convivència en tots els centres educatius.

Però hi ha molt més. A la Guia de cursos d’estiu podreu trobar altres cursos relacionats amb la l’educació com ara:
· El nou currículum d’educació infantil: aplicació pràctica en les unitats didàctiques,
· Mitjans de comunicació, agents (des)educadors?
· Causes ocultes del fracàs escolar i formes de superar-lo des de la coeducació
· Metodologies inclusives a educació infantil: adaptació de material per tal d’ajustar la resposta educativa a les característiques i capacitats diferents dels alumnes
· Jornada d’innovació en educació infantil (I): Habilitats de pensaments
· Una aproximació a les bases de l’educació bi i plurilingüe
· Estratègies pedagògiques per a la reducció de la conflictivitat
· Imatges i educació: pedagogies i visualitats contemporànies
· Ètica i educació: què vol dir fer de mestre avui?
· Educació emocional (8a edició)
· Propuestas metodológicas y necesidades educativas en la educación infantil
· Jornades d’innovació socioeducativa (III)

Aquests i altres cursos de diverses temàtiques estan recollits a la Guia de cursos d’estiu 2012. Tots els cursos de la Guia es desenvolupen entre el 15 de maig i el 15 d’octubre, amb un total d’onze àrees acadèmiques: arts, humanitats, ciències de l’educació, ciències econòmiques, ciències jurídiques, ciències socials, medi ambient, ciències experimentals, ciències de la salut, estudis tècnics i altres. Per facilitar la tria de cursos, el web inclou un sistema de cerca avançada per àrea acadèmica, localitat on es fa el curs, marc organitzatiu, número de curs i també hi ha la possibilitat de fer cerques geogràfiques de cursos a través d’un mapa.

Un any més, els estudiants universitaris podran obtenir reconeixement acadèmic en un gran nombre de cursos i obtenir ajudes a la mobilitat entre les universitats de la Xarxa, i amb el programa DRAC Estiu, una línia d’ajuts a la mobilitat per assistir a algun dels cursos o activitats que figuren a la Guia. Des de fa 18 anys, mitjançant la publicació anual de la Guia de cursos d’estiu, la Xarxa Vives promou la coordinació i l’intercanvi en els cursos que realitzen les 21 universitats que en formen part i altres entitats vinculades a aquestes.