La Guia de cursos d’estiu analitza la crisi actual i proposa camins per fer-li front

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 02/07/2012.- En la conjuntura actual s’ha fet evident la necessitat de revisar bona part de les teories sobre les quals se sustenta la nostra visió de la societat. Calen noves visions ajustades a una nova realitat social, econòmica, cultural i política però que, a diferència de les que ens han dut a la crisi, ens permeten tenir consciència crítica de les seues contradiccions i disfuncions i per tant dels canvis necessaris per a un món més just i democràtic.

En aquest sentit, la Universitat d’Estiu UIB ens proposa el curs Repensar i renovar: el pensament crític enfront de la crisi actual que analitza la situació acutal. Però si voleu aprofundir més encara en l’anàlisi de la crisi que estem vivint acutalment,  les seves causes i  conseqüències així com les propostes per fe-li front, a la Guia de cursos d’estiu 2012 podreu trobar els següents cursos:

Del reciclatge a l’ús racional de la tecnologia i la informació digital
Les múltiples realitats humanes de la crisi econòmica
Emprenedoria social: una nova manera de fer front a la crisi
Replantejar la gestió econòmica municipal en temps de crisi
Democracia participativa en contextos de crisis: la transformación colectiva de la realidad social
L’economia espanyola en un escenari econòmic mundial sense precedents
L’ofici de (sobre)viure
Lideratge emprenedor i gestió d’empreses davant la crisi
La salut en temps de crisi
La crisi econòmica i financera i el futur de l’estat del benestar: debats polítics i constitucionals
Reinventat governs locals en temps de crisi
Governança en temps de crisi

Aquests i altres cursos de diverses temàtiques estan recollits a la Guia de cursos d’estiu 2012. Tots els cursos de la Guia es desenvolupen entre el 15 de maig i el 15 d’octubre, amb un total d’onze àrees acadèmiques: arts, humanitats, ciències de l’educació, ciències econòmiques, ciències jurídiques, ciències socials, medi ambient, ciències experimentals, ciències de la salut, estudis tècnics i altres. Per facilitar la tria de cursos, el web inclou un sistema de cerca avançada per àrea acadèmica, localitat on es fa el curs, marc organitzatiu, número de curs i també hi ha la possibilitat de fer cerques geogràfiques de cursos a través d’un mapa.

Un any més, els estudiants universitaris podran obtenir reconeixement acadèmic en un gran nombre de cursos i obtenir ajudes a la mobilitat entre les universitats de la Xarxa, i amb el programa DRAC Estiu, una línia d’ajuts a la mobilitat per assistir a algun dels cursos o activitats que figuren a la Guia. Des de fa 18 anys, mitjançant la publicació anual de la Guia de cursos d’estiu, la Xarxa Vives promou la coordinació i l’intercanvi en els cursos que realitzen les 21 universitats que en formen part i altres entitats vinculades a aquestes.