Col•laboració amb la revista «ONGC». Projecte sobre l’educació per al desenvolupament. Universitat de les Illes Balears.

Juliol de 2012 Revista ONGC