La Xarxa Vives rebutja l’actual onada de greuges a la llengua catalana

El Consell General de la Xarxa Vives d’Universitats, formada per 21 universitats de Catalunya, País Valencià, Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i Sardenya, vol fer les consideracions següents:

1. Constatem que durant els darrers anys, el català pateix una onada d’agressions des dels àmbits polític i judicial, que ha alterat el marc de convivència entre llengües arreu dels territoris de parla catalana. A la modificació de la Llei de Funció Pública per part del Govern balear, el tancament de les emissions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals al País Valencià o el projecte de Llei de Llengües del Govern d’Aragó, que defineix la llengua com a «aragonès meridional» s’ha unit la recent sentència del Tribunal Suprem que estableix que el castellà ha de ser llengua vehicular a l’ensenyament a Catalunya, una alteració greu d’un model de convivència consolidat i reconegut a nivell internacional.

2. Aquest conjunt d’accions per part de diferents administracions públiques suposa un evident afebliment del marc legal de protecció de la llengua catalana i, alhora, un incompliment de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, a més de fer palesa una voluntat política contrària als drets dels catalanoparlants.

3. Davant aquesta situació, que suposa un greu perjudici a la llengua pròpia dels territoris de parla catalana, els rectors i les rectores de les universitats de la Xarxa Vives reiterem el compromís amb la llengua catalana i instem a les institucions al·ludides a escoltar i atendre les evidències científiques, que no s’han de negar per tacticismes polítics que només condueixen a debats estèrils.

Vic, València, Palma, Perpinyà, Sant Julià de Lòria, Sàsser
19 de juliol de 2012