Descobreix les dones més rellevants del Renaixement amb els cursos d’estiu de la Xarxa

Christine de Pizan
Font: Wikipedia commons

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 24/09/2012.- Amb l’objectiu de conèixer el paper actiu de les dones al Renaixement en l’àmbit del pensament i de la creació artística i musical, el Campus Universitària de la mediterrània (CUM) organitza el curs Veus femenines del Renaixement: creació i pensament, que tindrà lloc els dies 9 i 10 d’octubre a Vilanova i la Geltrú.

Els continguts del curs es distribuiran en dos blocs. D’una banda, el primer bloc es centrarà en el discurs filosòfic i polític de Christine de Pisan i Moderata Fonte, dues pensadores de caire humanista que defensen el mèrit i la noblesa de les dones. D’altra banda, el segon bloc tractràa sobre l’àmbit de la creació artística i musical de les artistes Sofonisba Anguissola i Artemisia Getileschi, i de les compositores Francesca Caccini i Barbara Strozzi.

Aquests i altres cursos sobre diferents temàtiques estan recollits entre els 671 cursos de la Guia de cursos d’estiu 2012. Tots els cursos de la Guia es desenvolupen entre el 15 de maig i el 15 d’octubre, amb un total d’onze àrees acadèmiques: arts, humanitats, ciències de l’educació, ciències econòmiques, ciències jurídiques, ciències socials, medi ambient, ciències experimentals, ciències de la salut, estudis tècnics i altres. Per facilitar la tria de cursos, el web inclou un sistema de cerca avançada per àrea acadèmica, localitat on es fa el curs, marc organitzatiu, número de curs i també hi ha la possibilitat de fer cerques geogràfiques de cursos a través d’un mapa.

Un any més, els estudiants universitaris podran obtenir reconeixement acadèmic en un gran nombre de cursos. Des de fa 17 anys, mitjançant la publicació anual de la Guia de cursos d’estiu, la Xarxa Vives promou la coordinació en els cursos que realitzen les 21 universitats que en formen part i altres entitats vinculades a aquestes.