En la mort de Jordi Castellanos


Barcelona, Castelló de la Plana, Palma.- 22/10/2012.- La Coordinadora d’Estudis de Filologia Catalana expressa el seu condol als familiars, amics i companys de Jordi Castellanos en l’hora de la seva mort. Ha estat un exemple d’investigador tenaç i rigorós que ens deixa un llegat de referència en l’àmbit de la literatura catalana contemporània.