Informe de la Sindicatura de Greuges de l’UJI, presentat a la Trobada anual de síndics de greuges, defensors i mediadors universitaris. Universitat de Girona, 6 de juliol de 2012

9 de novembre de 2012 El Periòdic