Les universitats, agents de cooperació al desenvolupament d’alta qualificació

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 18/01/2013.- La Cooperació Universitària al Desenvolupament està vinculada a l’alt valor que tenen la ciència i la innovació en el progrés econòmic i social de qualsevol país. A través de la docència, la recerca i la transferència de coneixement, les universitats de la regió Vives desenvolupen una tasca molt especialitzada i han esdevingut agents de cooperació d’alta qualificació. Per tal de mostrar els principals indicadors de la CUD per part de les universitats dels territoris de parla catalana, la Xarxa Vives ha publicat un document amb dades agregades que mostren el creixement progressiu de la CUD en el conjunt de la cooperació. 12 universitats membres e la Xarxa aporten el 38% de la inversió en CUD a l’estat espanyol.

Durant l’any 2011, les universitats de la regió Vives van aportar 4,8 milions d’euros al Pla Anual de Cooperació Internacional (PACI) del Ministeri d’Afers Estrangers de l’estat espanyol, el doble que 2 anys enrere i un 16% més que l’any 2010. La universitat és l’únic agent de cooperació que va augmentar la seua contribució neta l’any 2011.

El document conclou que la CUD garanteix la màxima rendibilitat de la inversió en cooperació, en potenciar el desenvolupament de les universitats del sud i en possibilitar la millora de la formació al sector privat. D’altra banda, es destaca la necessitat de recursos per enfortir la recerca en desenvolupament, els recursos humans i les estructures de cooperació de les universitats.