El VI Congrés Català-Internacional de Sociologia, des d’avui a Perpinyà

Perpinyà, Barcelona, Castelló de la Plana, Palma.- 25/04/2013.- La Universitat de Perpinyà Via Domitia (UPVD) acull des d’avui dijous i fins dissabte 27 d’abril el VI Congrés Català-Internacional de Sociologia, amb el lema «Societats i cultures, més enllà de les fronteres», organitzat per l’Institut d’Estudis Catalans amb la col·laboració de la Xarxa Vives, entre altres institucions. Entre altres qüestions, el programa inclou anàlisis sobre les societats i les qüestions transfrontereres en el segle XXI, el moviment transfronterer de persones, els efectes de la crisi i el futur del capitalisme o la recuperació de la memòria històrica.

El Comitè Científic del congrés l’integren el seu president, un representant de l’ACS, un representant del Comitè Organitzador, una persona de la secretaria, els coordinadors dels 15 grups de treball i els avaluadors de les comunicacions. Quant a Comitè Organitzador té una Permanent constituida per el seu president, un vicepresident, una persona de la secretaria, la representant de la UPVD i un representant de cada una de les universitats de la Xarxa.