Barcelona acollirà el primer congrés de la xarxa EU Core Net Cities

Barcelona, Palma, Castelló de la Plana.- 14/05/2013.-  L’Ajuntament de Barcelona, amb el suport de l’associació FERRMED organitza, el proper 19 de juny, el primer Congrés i Exposició EU Core Net Cities, que tindrà lloc a Barcelona en el marc del Saló Internacional de la Logística i de la Manutenció (SIL).

El Congrés proporcionarà un espai únic de reflexió, coneixement i interconnexió, on es presentaran i debatran les tendències en urbanisme relacionades amb la mobilitat interurbana i les tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a les ciutats. La Xarxa Vives hi col·labora mitjançant la promoció de la participació de les universitats al congrés, en el transcurs del qual es durà a terme la constitució oficial de l’EU Core Net Cities, que permetrà que l’impuls inicial de Barcelona tinga continuïtat en altres ciutats.

D’altra banda, el Congrés disposarà d’una àrea d’exposició on es mostrarà una gran representació de ciutats europees que aposten per una nova coalició de ciutats interconnectades per mitjà dels corredors ferroviaris que formen part del «Core Network» transeuropeu. Les EU Core Net Cities són les ciutats i àrees metropolitanes que treuen profit de la xarxa ferroviària transeuropea central, que es vinculen per a afavorir el rellançament del creixement econòmic, la competitivitat i la cohesió territorial de la Unió Europea. El repte és aprofitar l’extensió de les xarxes transeuropees per transformar les ciutats en espais connectats, intel·ligents i sostenibles.

FERRMED és una associació de caràcter multisectorial creada a iniciativa del món empresarial, que treballa per la millora de la competitivitat europea, per la potenciació de les connexions de ports i aeroports amb les seues respectives àrees d’influència, així com per l’impuls del Gran Eix Ferroviari de mercaderies a nivell transeuropeu. Entre altres activitats, l’associació col·labora en la realització d’estudis globals sobre les infraestructures europees i actua com a lobby front a les institucions polítiques de la Unió Europea, a més d’analitzar les problemàtiques de la xarxa ferroviària en sectors geogràfics concrets i fer un seguiment precís de la implantació dels plans d’actuació dels governs corresponents.