Publicada la modificació dels Estatuts de l’UJI que recull la frase «acadèmicament llengua catalana»

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 11/06/2013.- El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana va publicar ahir dilluns 10 de juny el decret 67/2013 de 7 de juny, de modificació dels Estatuts de la Universitat Jaume I, que es van aprovar inicialment pel decret 116/2010, de 27 d’agost, de la Generalitat Valenciana. La redacció final de 2010 no acceptava les expressions «llengua catalana» ni «País Valencià» plantejades per l’UJI. La Universitat hi va interposar un recurs que fou acceptat, i d’acord amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia valencià, a l’article 5 s’ha afegit la frase «acadèmicament llengua catalana», de forma que resta de la manera següent: «Potenciar el coneixement i l’ús de la llengua pròpia, valencià segons l’Estatut d’Autonomia, acadèmicament llengua catalana, atenent la seua consolidació i plena normalització en tota la comunitat universitària».

Una segona modificació fa referencia a la disposició addicional tretzena on s’ha afegit «de l’àmbit lingüístic català» i diu el següent: «La Universitat Jaume I promourà una col·laboració especial amb les altres universitats de l’àmbit lingüístic català a través de la Xarxa Vives d’Universitats».

El rector de l’UJI, Vicent Climent, ha valorat molt positivament aquest acord del Consell de la Generalitat, amb el qual es tanca un procés judicial que portava molts anys obert i amb el qual es modifiquen els estatuts per a recuperar la redacció original que en el seu dia va aprovar el Claustre de l’UJI.