La demanda de places per realitzar un curs EILC de català per al període d’estiu duplica les places disponibles

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 18/06/2013.- Els cursos de llengua catalana per a Erasmus (EILC) susciten més que mai l’interès dels estudiants de la Unió Europea. Una vegada tancat el procés de recepció de sol·licituds per a la convocatòria de cursos d’estiu (agost-setembre de 2013), la demanda ha duplicat l’oferta de places. La Xarxa Vives, que des de fa 4 cursos organitza cursos EILC de català, ha rebut un total de 770 sol·licituds, de les quals, han resultat vàlides 661 per a les 302 places disponibles. Per al curs 2013-2014 es realitzaran 17 cursos EILC, 12 per al període d’estiu i 5 per a l’hivern.

L’oferta d’estiu s’adreça als estudiants que inicien la seua estada a les universitats de la regió Vives al setembre de 2013. Les universitats que ofereixen aquests cursos són l’Abat Oliba CEU, Alacant, Barcelona, Illes Balears, Jaume I, Lleida, Politècnica de Catalunya, Politècnica de València, Pompeu Fabra, Rovira i Virgili  València i Vic. Les universitats Abat Oliba i Jaume I organitzaran aquests cursos per primera vegada.

Els cursos EILC de català són específicament concebuts per la Unió Europea com a «cursos de llengües minoritàries organitzats en països on aquestes llengües s’utilitzen en la docència o en institucions d’educació superior». Els cursos, que són convalidables per 4 crèdits ECTS, es realitzen abans que comence el curs acadèmic com a preparació per al període de l’estada Erasmus. Tant en la metodologia dels cursos com en la seua avaluació, és habitual l’ús de la versió electrònica del Portafoli Europeu de Llengües. A més, els cursos EILC inclouen tot tipus d’activitats culturals que complementen les classes teòriques.