L’AILLC denuncia la «marginació i discriminació» de la comunitat lingüística catalana

Castelló, Barcelona, Palma.- 01/07/2013.- L’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC) s’ha posicionat davant algunes de les darreres iniciatives dels governs autonòmics del País Valencià, les Illes Balears i Aragó sobre l’ús, l’ensenyament i la denominació de la llengua catalana. En una declaració de la Junta de Govern de l’AILLC, es fa esment entre altres de la Llei de llengües d’Aragó, que recorre al circumloqui «llengua aragonesa pròpia de l’àrea oriental per a designar el català», un text contra el qual es va posicionar la Xarxa Vives.

D’altra banda, la declaració denuncia «el setge judicial, legislatiu i administratiu a les polítiques educatives favorables al manteniment o la implantació del català com a llengua vehicular en els sistemes d’ensenyament propis (…) dins una estratègia sistemàtica òbviament orientada a preservar una situació heretada de dissimetria i subalternitat per a la llengua catalana». A més de destacar que aquestes iniciatives vulneren les recomanacions explícites de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, l’AILLC demana als responsables polítics que observen els criteris científics en el tractament del català, asseguren els drets lingüístics consagrats per la normativa internacional i posen fi a la discriminació dels ciutadans catalanoparlants.