L’AVL rebutja l’orígen iber de la llengua i demana que no s’utilitze com a instrument polític de confrontació

València, Barcelona, Palma.- 01/07/2013.- L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha traslladat avui a la Mesa de les Corts Valencianes una declaració institucional pel que fa a la proposició no de llei presentada pel síndic del Grup Parlamentari del Partit Popular el passat 13 de juny, relativa a l’origen del valencià i al canvi de definició de la llengua pròpia en el diccionari de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola. Al text presentat per l’AVL es diu explícitament: «El valencià, pròpiament dit, es va conformar a partir del segle XIII, en què fou dut ací pels repobladors catalans i aragonesos vinguts amb Jaume I, com demostra la història, la documentació medieval, l’onomàstica i la filologia, en especial la fonètica, la morfologia, la sintaxi i el lèxic històrics, que mostren la seua procedència del llatí. Per això, valencians, catalans, balears, i els habitants d’altres territoris de l’antiga Corona d’Aragó, compartim una mateixa llengua, tot i que a causa del pas dels segles cada zona ha mantingut o incorporat formes i vocables propis».

L’escrit de l’AVL insta la Mesa de les Corts, òrgan encarregat de decidir la tramitació de tots els escrits i els documents d’índole parlamentària, a comunicar, tant al Grup Parlamentari Popular com a la resta de grups parlamentaris, que el text de la proposició no de llei amb registre d’entrada núm. 58225 del 13/06/2013 «vulnera l’ordenament jurídic valencià en la mesura que ignora un pronunciament oficial» —com el Dictamen sobre els principis i criteris per a la defensa de la denominació i l’entitat del valencià— emés per «la institució normativa de l’idioma valencià» (article 6.8 de l’Estatut d’Autonomia), i que no respecta, en la redacció, la normativa lingüística oficial de l’AVL, la qual és d’aplicació obligatòria a totes les administracions públiques de la Comunitat Valenciana (article 41 de l’Estatut d’Autonomia). La proposició del grup del PP datava l’origen del valencià en el segle VI abans de Crist i el vinculava als ibers.

Finalment, l’AVL «demana amb fermesa als grups parlamentaris que no s’utilitze la llengua com a instrument polític de confrontació entre els valencians».