El Centre Universitari d’Estudis Francesos (CUEF)

El Centre Universitari d’Estudis Francesos (CUEF) és un servei general de la Universitat de Perpinyà Via Domitia (UPVD). És una eina per a l’aplicació de la política internacional de la UPVD. La seua primera missió és l’acollida d’estudiants no francòfons que desitgen integrar-se en a la UPVD i ajudar-los a assolir el nivell B2 en llengua francesa, nivell obligatori per matricular-se a la UPVD.

La seua segona missió és afavorir el reconeixement internacional de la UPVD ja siga a través de la universitat d’estiu, l’establiment del Diplôme d’Université, la supervisió de Programes Internacionals (com ara el programa Ciència sense fronteres amb Brasil), la formació continua de professorat de francès com a llengua estrangera de tot el món i l’organització de col·loquis internacionals (com el primer col·loqui mundial sobre el francès amb objectius universitaris).

El CUEF és un servei autofinançat que funciona en simbiosi amb el SAIC (Servei d’estades Intercampus). Aquest s’ocupa del disseny dels estudis, la difusió i el desenvolupament, alhora que garanteix la qualitat de la gestió i de l’allotjament dels estudiants estrangers no francòfons que assisteixen als nostres programes.

El CUEF està en contacte permanent amb les UFR (unitats de formació i recerca) i els instituts de la UPVD, el SURI (Servei Universitari de Relacions Internacionals), el CROUS (Centre Regional de Serveis Universitaris) per a millorar l’acollida dels estudiants que no parlen francès.

A nivell nacional i internacional, el CUEF forma part de les xarxes CAMPUS-FLE, la FIPF (Federació Internacional de Professors de Francès), l’AUF (Agència Universitària de la Francofonia) i el fòrum HERACLES que contribueix a la promoció de la UPVD.

En el context global actual, el CUEF ha de respondre i anticipar-se a futurs canvis oferint formació adequada i un servei d’acollida a l’estudiantat de qualitat, que contribueixi a l’aplicació de la política de la Universitat.

Els cursos 2011/2012 i 2012/2013 han suposat un punt d’inflexió atès el fort descens d’estudiants xinesos, la quasi desaparició dels estudiants espanyols i italians, i la prevista arribada d’estudiants de noves nacionalitats dels països emergents, que realitzaran estades de durada més curtes.

Pel que fa a l’oferta de formació, el CUEF ha redissenyat els estudis de francès DUEF (Diploma d’Estudis Francesos) i el Diploma Universitari de Francès amb Objectius Universitaris per tal d’adaptar-los al nou context internacional.

Per tal de tenir una idea de la mobilitat d’estudiants en els propers anys, hem d’analitzar l’exemple del projecte amb Brasil, Ciència sense Fronteres, un programa que preveu enviar 10.000 estudiants brasilers a França i en el qual participa la Universitat de Perpinyà Via Domitia. El CUEF facilita, mitjançant la Universitat d’Estiu, la formació lingüística i cultural dels estudiants que en 2012/2013 van formar part de la UFR SEE (Unitat de Formació i Recerca en Ciències Exactes i Experimentals). Tot i que les xifres foren modestes en 2013, aquest projecte està previst que creixi i es repetirà a la resta de països participants. De la nostra capacitat per complir amb les especificacions d’aquest programa dependrà la nostra credibilitat per als projectes kazanians, mexicans, colombians o els iraquians i els libis.

Estem en contacte permanent amb Campus France i amb les ambaixades de França dels països interessats i preparats per respondre a les ofertes que vinguin.

Quant als públics històrics del CUEF, hem establert relacions per implementar programes amb universitats xineses que garantiran la qualitat dels estudiants que es matriculen a les nostres titulacions. Aquests programes es basen en el Diploma Universitari de Francés amb Objectius Universitaris i suposen un grup en creixement. Els projectes es centren en les titulacions d’Història de l’Art, Geografia i Gestió i Administració d’Empreses però aquesta llista no és exhaustiva.

La Universitat d’Estiu és una gran oportunitat per compartir i realitzar intercanvis entre més de 30 nacionalitats. La Universitat d’Estiu suposa una gran tasca d’organització compartida entre els equips d’administració i els pedagògics i que compta amb el suport dels diferents serveis de la UPVD.

Enguany, 350 estudiants i professors de FLE (Francès com a llengua estrangera) de tot el món vindran a aprendre el francès i la seua didàctica com a llengua estrangera, i descobriran, al mateix temps, Perpinyà i la seua regió. De fet, tots els cursos d’idiomes incorporen una programació cultural. Així, descobrirem el Castillet, el fauvisme a Cotlliure, els castells de conte, el palau dels reis de Mallorca, el tren groc, les fortaleses de Vauban. Però també ens assabentarem de perquè segons Dalí l’estació de Perpinyà és el centre del món … per no parlar de la gastronomia local i els productes de la regió que coneixerem a través de bufets de degustació i un sopar en un restaurant típic.

La Universitat d’Estiu no només contribueix a la promoció internacional de la UPVD sinó també a la promoció de la ciutat de Perpinyà, el seu departament i la seua regió.

Jacky Caillier
Director del CUEF

 

Altres articles publicats a «L’espai de»

En el camí cap al multilingüisme (Andreu Pulido)
El Centenari de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona
 (Jordi Coca)
La qualitat lingüística, avui (Marta de Blas)
El poder de la paraula
 (Pere Miquel Campos)
Els EILC, una gran finestra del català a Europa (Rubén Trenzano)
Tecnologies de l’empoderament i la participació per als joves, amb els joves
 (Dolors Reig)
La cooperació universitària, en perill d’extinció
 (Joan Viñas)
La comunicació digital des de la Universitat (Meius Ferrés)
Universitat i empresa periodística: el vincle necessari
 (Josep Lluís Micó Sanz i Andreu Casero Ripollés)
Seguretat lingüística i internacionalització
 (Isabel Vázquez)
Les biblioteques virtuals universitàries
 (Pep Torn)
La universitat com a comunitat d’emprenedors
 (Jaume Armengou)
La cultura i la ciutat: l’impacte de l’oferta cultural de l’UJI a Castelló i el seu entorn
 (Wenceslao Rambla)
Universitat i territori
 (Joaquim M. Puigvert)
Les publicacions universitàries en el món digital… i global
 (Joan Carles Marset)
La contribució de la formació virtual a la Universitat d’Andorra (Florenci Pla)
La tecnologia no és d’incumbència exclusiva dels tecnòlegs (Faraón Llorens)
Un esforç que val la pena (Cristian Palazzi)
Les habilitats dialèctiques, clau de futur
 (Marisol Marqués)
La responsabilitat social corporativa a la Universitat
 (Carmen Parra)
El llibre digital, paradigma de la tecnologia disruptiva (Josep Maria Vinyes)
La fibra òptica i el futur d’Internet (Ivana Gasulla)
Les publicacions universitàries en el món digital… i global (Joan Carles Marset)