L’oferta de cursos d’estiu a distància augmenta any rere any

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 22/07/2013.-  El canvi permanent de la demanda de cursos fa evolucionar la Guia de cursos d’estiu, que mostra una evolució en les modalitats d’ensenyament, de manera que en cada edició s’ofereix més formació a distància.  Al 2004 la Guia va incloure 61 cursos a distància. Enguany compta amb 112 cursos d’aquesta modalitat, en el marc d’una oferta total de 642 cursos.

Pel que fa als cursos presencials, es realitzen a 79 localitats diferents de la regió Vives. En conjunt, es preveu una participació al voltant de 25.000 persones en els cursos de la Guia.

Cal destacar que un nombre significatiu de cursos són susceptibles d’obtenir reconeixement acadèmic per totes les universitats de la Xarxa Vives. Aquest fet permet a l’estudiantat ampliar i completar l’itinerari curricular, també en altres universitats properes. Per això, i a fi de facilitar l’intercanvi d’alumnat de les universitats de la Xarxa, s’ha tornat a convocar el programa d’ajuts a la mobilitat de la XVU, DRAC Estiu, que permet disposar de suport econòmic per a participar en aquestes activitats.