La Universitat Jaume I acollirà una jornada sobre el Suplement Europeu al Títol (SET)

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 13/09/2013.- El proper 3 d’octubre, representants de les universitats de la Xarxa Vives es reuniran a la Universitat Jaume I en una sessió de reflexió sobre l’estat d’implementació del Suplement Europeu al Títol (SET) i el seu futur. La Universitat d’Alacant i l’UJI són les coordinadores d’aquesta jornada jornada que s’emmarca en el marc del Fòrum Vives.

El Suplement Europeu al Títol (SET) és un document que acompanya al títol universitari oficial amb la informació unificada dels estudis cursats. És un model de document que conté tota la informació sobre  el contingut, les competències, les qualificacions, les pràctiques externes, etcètera, que han realitzat els estudiants. El SET incrementa la transparència de les diferents titulacions d’ensenyament superior,facilitant el seu reconeixement en qualsevol altra universitat de l’EEES.