Fòrum Vives «Implementació del Suplement Europeu al Títol (SET) a la regió Vives»

Universitat Jaume I, 3 d’octubre de 2013

Programa en PDF

10 h Inauguració
Pilar García Agustín, vicerectora d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa de la Universitat Jaume I
10.15 h Context actual i aplicació pràctica del SET
Presenta: M. Carmen Falomir del Campo. Universitat Jaume I. (Presentació)
Miquel Nicolau i Vila. Universitat d’Andorra. (Presentació)
Carles Pérez Orihuel. Universitat d’Alacant. (Presentació)
J. Antoni Claver Campillo. Universitat Politècnica de València. (Presentació)
Alfons Esteve i Gómez. Universitat de València. (Presentació)
  Debat
10.15 h Conclusions
M. Carmen Falomir del Campo. Universitat Jaume I.Material complementari

· Study on the Diploma Supplement as seen by its users
· Increased Diploma Supplement uptake
· Focus on Higher Education in Europe 2010: New report on the impact of the Bologna process