«Digital.cat. El lèxic català de l’era digital» reuneix més de 2.500 termes d’obres del Termcat

Les noves tecnologies han introduït un munt de mots nous que hem incorporat al nostre dia a dia de manera funcional, forçats per la necessitat. Però com traduïm spam, copy-paste i tantes altres expressions? És el web o la web? Per respondre a tots els dubtes sobre els neologismes de les TIC, l’editorial Barcanova acaba de publicar Digital.cat. El lèxic català de l’era digital, de J. C. Villalonga i X. Breil, que conté més de 2.500 termes del món digital procedents d’obres del Termcat com la Terminologia i fraseologia dels productes informàtics, la Terminologia dels videojocs, la Terminologia bàsica de les xarxes socials o el tríptic La telefonia al dia, juntament amb un breu vocabulari visual annex organitzat per àrees temàtiques.

La Xarxa Vives i el Termcat col·laboren en l’assessorament mutu en matèria terminològica, a través de la cessió d’eines i de recursos, de la coparticipació en projectes i de l’organització d’iniciatives conjuntes. Aquest marc de treball permet l’optimització de recursos, el creixement i la millora dels glossaris de què disposen ambdues parts, amb els consegüents beneficis per a les activitats d’assessorament i un àmplia difusió de terminologia neològica de divulgació general en català, que contribueix a normalitzar l’ús de la llengua pròpia.