Futurs professors de català es formen en la docència de la llengua com a idioma estranger a Vinaròs i Morella

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 24/05/2013.- L’Institut Ramon Llull, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Xarxa Vives d’Universitats organitzen el IV Curs d’introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger, que tindrà lloc a Vinaròs i a Morella del 25 al 27 d’octubre de 2013 i que inclourà un homenatge al periodista i poeta Vicent Andrés Estellés a la capital dels Ports.

El curs s’adreça a llicenciats i graduats, preferentment en Filologia catalana, Traducció i Humanitats i a estudiants del darrer any de grau de llicenciatura amb l’objectiu de contribuir a la formació de futurs professors per a l’exercici de la docència de la llengua en universitats de l’exterior.

Per a les persones interessades, s’ofertaren 40 places i es van rebre més de 100 sol·licituds. El període de recepció de sol·licituds d’inscripció va finalitzar el 13 de setembre. La selecció dels participants es va realitzar per ordre d’arribada de les sol·licituds d’inscripció, tenint en compte la preferència per persones llicenciades i graduades en Filologia catalana o altres filologies, Traducció i Humanitats o bé que n’estigueren cursant el darrer any; pels candidats que estigueren en possessió d’algun certificat de llengua catalana equivalent al nivell C2, d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües i per les persones sense experiència ni formació en l’àmbit de didàctica de la llengua i que no hagueren participat en edicions anteriors. També es valoraren els motius pels quals les persones interessades hi sol·licitaven la participació.