La Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives es consolida com a referent del patrimoni cultural en català

bvjlv

Alacant, Barcelona, Palma.- 12/11/2013- La Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives ja compta amb més 2.850 registres bibliogràfics, que han consolidat aquest portal com un catàleg imprescindible d’obres i estudis d’obres clàssiques en català, que permet la difusió de les obres més representatives de la cultura catalana, valenciana i balear.

Amb una estructura que permet la digitalització progressiva dels continguts que es generen des de diferents institucions (Institut d’Estudis Catalans, Biblioteca de Catalunya, Biblioteca Abadia de Montserrat, fons de reserva de la Universitat de Barcelona), la BVJLV compta també amb portals temàtics sobre autors i obres de referència: Joanot Martorell i el Tirant lo Blanc; Jaume I i el Llibre dels Fets, Convivio (poesia medieval i cançoners), poesia catalana contemporània; historiografia a la Corona d’Aragó, Biblioteca Dramàtica Valenciana i sobre el grup musical valencià Al Tall. A la secció Biblioteques d’autor, trobem les corresponents a Teodor Llorente, Enric Valor, Ausiàs March, Constantí Llombart, Joan Maragall i Ramon Llull. La heterogeneïtat dels continguts de la BVJLV és permet incorporar des d’edicions facsímils fins a continguts audiovisuals a la seua fonoteca i videoteca,  així com tesis doctorals.

El manteniment de la biblioteca correspon a una spin off de la UA, el Taller Digital, que compta amb un catàleg de serveis que inclou la digitalització de textos, a més de la seua correcció i edició, producció audiovisual, gestió documental o creació de serveis web, etc.

La Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives és fruit d’un conveni entre la Fundació Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes i la Xarxa Vives d’Universitats signat l’any 1999. Amb aquest acord es pretenia, d’una banda, aprofitar, potenciar i difondre al màxim els fons digitalitzats existents a la xarxa i, d’una altra, proposar i fer efectiva l’edició digital de les obres més representatives de la cultura catalana, valenciana i balear. El portal ret homenatge a la figura de l’important humanista valencià Joan Lluís Vives, per tot el que representa la seua obra en la cultura europea del Renaixement.