La semipresencialitat a la Xarxa Vives, objecte d’estudi a Costa Rica

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 16/12/2013.- San J0sé de Costa Rica va acollir el passat mes de novembre el congrés internacional Edutec 2013, que va reunir especialistes de tot el planeta en l’àmbit de les noves tecnologies aplicades a l’educació. En aquesta trobada, Joan Simon, Carles Benedí i César Blanché, de la Universitat de Barcelona, van presentar una ponència amb el títol Estat actual de la semipresencialitat amb relació amb les TIC a 20 universitats europees (vegeu la presentació). Aquest estudi ja va ser l’eix central del Fòrum Vives La semipresencialitat en el context de la Xarxa Vives: situació actual i reptes de futur que va tenir lloc el 28 de setembre de 2012, a l’Aula Magna de l’Edifici Històric de la UB.

L’estudi es va dur a terme el grup d’innovació docent GIBAF de la UB, coordinat per Simon, finançat per un projecte REDICE. L’àmbit de l’estudi han estat les universitats de la Xarxa a partir d’entrevistes dutes a terme personalment amb els vicerectors i vicerectores competents en el tema de docència semipresencial de cada universitat.