Antoni Gonzàlez Senmartí

cometes1 La Xarxa és una associació d’universitats que pertanyen a territoris diferents, però que tenen una llengua i una cultura comunes.

El paper de la Xarxa passa per promoure les relacions entre els membres de les diferents comunitats universitàries que la integren.

Durant els anys que vaig ser membre de la Comissió Permanent, de la Comissió de Llengua i de la Comissió de Política lingüística vaig defensar en tot moment que era un projecte que calia aprofundir, promoure i desenvolupar, malgrat els impediments externs, pel seu caràcter integrador i col·laboratiu. I així ho continuo pensant com a membre de la Universitat Rovira i Virgili.

cometes2


cometesbuides Més #ExperiènciesVives