Joan Vives

cometes1 La Xarxa Vives és una eina que em permet la comunicació i l’intercanvi entre les diferentes universitats de parla catalana.

A través de la Xarxa es posen en contacte investigadors i professionals d’aquestes universitats, de manera que difon el coneixement i el projecta cap a l’exterior.

Personalment, vaig tenir l’oportunitat de posar en marxa i editar la revista BUC. Universitat Cultura Llibres, que ha servit durant quatre anys com a plataforma de difusió de les publicacions, projectes d’investigació i en definitiva la vida universitaria de les institucions acadèmiques de parla catalana.

cometes2


cometesbuides Més #ExperiènciesVives