Meius Ferrés

cometes1 La Xarxa és una institució molt important, pel fet que va molt més enllà dels àmbits territorials de cada universitat, i les visibilitza en el seu conjunt, els dóna una identitat pròpia.

Avui la Xarxa pot ser molt útil com a marca que agrupa institucions d’educació superior de parla catalana que tenen molt en comú. Cada cop més a les nostres universitats s’intenta optimitzar esforços, i compartir coneixements i engegar projectes conjunts. És per això que caldria potenciar-la i fer-la conèixer encara molt més dins i fora de les comunitats universitàries

De la meua experiència personal, només puc dir que ha estat molt satisfactòria. He participat activament en la Comissió de Llengua, amb la resta de serveis lingüístics, he elaborat projectes dins el marc de la Xarxa amb companys de la resta d’universitats en defensa de la llengua, i he assistit a un munt de jornades de formació per compartir experiències. A la xarxa hi he fet amics que ho seran per sempre. En sóc una ferma defensora.

cometes2


cometesbuides Més #ExperiènciesVives