Pere Quer

cometes1 Per a mi, la Xarxa és un espai de col·laboració entre 21 universitats que comparteixen llengua i cultura, un espai d’entesa entre les universitats que la formen i una organització àgil i eficient que sap mantenir-se al servei de les universitats que la formen.Actualment, la Xarxa és un punt de trobada per dinamitzar moltes activitats pròpies de la formació universitària i un espai on compartir reptes i també solucions amb altres universitats. A més, el conjunt ofereix a cada una de les 21 institucions formants la possibilitat de presentar-se com un grup d’opinió rellevant per les seves dimensions.

La meva experiència ha estat immillorable: en la relació entre membres i amb la Secretaria Executiva, la comoditat ha estat la tònica; en el debat, el respecte ha imperat sempre; en l’estratègia, la Xarxa permet l’exercici de contrastar constantment la visió que es té de la pròpia universitat i, alhora, compartir-la amb les altres universitats.

cometes2


cometesbuides Més #ExperiènciesVives