Ramon Bassa

cometes1 Des de la seva creació, la Xarxa ha estat i és un instrument d’unió, d’intercanvi i de col·laboració entre les diferents universitats de parla catalana. Si no hagués existit, ara l’hauríem de crear.

La Xarxa en té moltes, d’utilitats:
a) Establir unes línies de treball conjunt en defensa i promoció de la llengua catalana i la seva cultura.
b) Servir de nexe d’unió en l’acció.
c) Un lloc d’intercanvi d’experiències.
d) Marcar punts comuns de política lingüística universitària.
e) Coordinació i promoció de publicacions conjuntes.
f) Promoure actes i activitats conjuntes per a totes les universitats sobre la llengua i la cultura catalanes.
g) Intercanvi d’alumnes de les diverses contrades.
h) Promoció interior i exterior.
i) Vetllar per la situació de la llengua i la cultura catalanes…

En el meu cas, com a director del Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears durant vuit anys (2003-2011) l’experiència ha estat mot positiva. He conegut companys i responsables lingüístics amb els quals he acabat establint una bon amistat; on hem pogut intercanviar experiències, idees i accions en comú que m’han afermat en la idea dels nostres Països, i que com deia Josep Pla: «El meu país comença allà on quan dic bon dia, em responen: bon dia!». En aquest moments de regressions lingüístiques i culturals, la Xarxa ha de seguir vetllant atenta per l’ús i la defensa de la llengua catalana i el seu progrés dins de les universitats, un punt clau.

cometes2


cometesbuides Més #ExperiènciesVives