Jordi Bover

cometes1 La Xarxa Vives és la institució que permet que les diverses universitats agermanades per la nostra llengua puguin coordinar-se per vehicular iniciatives conjuntes i atendre coordinadament necessitats comunes. Per al TERMCAT té una rellevància especial la feina que duu a terme el Grup de Treball de Terminologia i Nomenclatura, que aplega les principals universitats que treballen en terminologia.

La Xarxa permet a les universitats de parla catalana atendre de manera conjunta necessitats comunes i mancomunar recursos per dur a terme i difondre projectes de manera coordinada.

Des del TERMCAT ens coordinem en trobades anuals amb el Grup de Treball de Terminologia i Nomenclatura per compartir coneixement i dur a terme iniciatives conjuntes en l’àmbit de la terminologia. Tenim un conveni que regula aquesta relació, que preveu assessorament mutu, impuls i difusió conjunts de projectes, col·laboració en el procés de normalització terminològica, etc. Cal destacar també la col·laboració del Centre en matèria d’acollida i formació aplicada dels estudiants en pràctiques de les diverses universitats que integren la Xarxa i la col·laboració en qualsevol altre projecte educatiu impulsat per la Xarxa en què la terminologia hi tingui un paper rellevant, com és el cas, per exemple, de la recent iniciativa de XarxaMOOC, el curs en línia, obert i massiu de llenguatge especialitzat en català.

És molt important per a nosaltres poder tenir un interlocutor que aplegui les principals universitats de parla catalana que treballen en terminologia!

cometes2

 

cometesbuides Més #ExperiènciesVives