Fòrum Vives. II Jornada sobre Gestió Acadèmica

«Les titulacions conjuntes i els cicles formatius de grau superior.
Gestió acadèmica i serveis lingüístics»

Universitat de les Illes Balears (Sala d’actes de Son Lledó)
29 de maig de 2014

 

PROGRAMA (versió en PDF)

8.45 h Acreditació
9 h Inauguració
Llorenç Huguet, rector de la Universitat de les Illes Balears
José A. Forteza, cap del Servei de Gestió Acadèmica de la Universitat de les Illes Balears
Rosa Calafat, directora del Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears
Ignasi Casadesús, secretari executiu de la Xarxa Vives d’Universitats
BLOC 1. Gestió acadèmica
Modera: José A. Forteza, cap del Servei de Gestió Acadèmica de la Universitat de les Illes Balears
9.15 h Actualització de la informació sobre el SET en l’àmbit de l’estat espanyol
9.45 h Limitacions administratives, econòmiques i institucionals en la gestió de titulacions conjuntes. Estudi de casos pràctics
· Aplicació de les normatives acadèmiques.
· Modificacions de plans d’estudis.
· Emissió de títols.
· Incorporació de personal d’altres universitats: responsables d’assignatures, reconeixement de la tasca docent dels directors de TFM i altres aspectes.
· Titulacions internacionals: el cas del programa MIRO.

Presentació d’Ignasi Casadesús, secretari executiu de la Xarxa Vives d’Universitats
Presentació de Vicenç Segura, cap del Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants de la Universitat de Girona

12 h Pausa
12.30 h Criteris d’accés a la universitat des dels cicles de formació superior
14 h Dinar
BLOC 2. Gestió acadèmica i serveis lingüístics
Modera: Rosa Calafat, cap del Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears
15.30 h Informació sobre el Portafolis Europeu de Llengües
Conxa Planas, cap dels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona (presentació)
16 h La llengua d’expedició dels títols i la documentació acadèmica per a estudiants de mobilitat
Marta Juncadella, dels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona (presentació)
16.30 h El reconeixement acadèmic dels cursos de llengües entre les universitats de la Xarxa Vives
Ignasi Casadesús, secretari executiu de la Xarxa Vives d’Universitats
17 h Debat
17.30 h Conclusions i cloenda
Conclusions de la jornada