Tret de sortida a l’enquesta Via Universitària

Tothom pot accedir a la universitat amb les mateixes condicions? Estudies el que vols o el que pots? Penses que has tingut prou informació en la carrera escollida? Compagines els teus estudis amb una feina? O a l’inrevés, des del món de treball t’ha decidit a ampliar els teus estudis?

Si d’una cosa estem segurs és que el context de les universitats canvia i es diversifiquen les opcions dels estudiants i el tipus d’estudiants que hi arriben. També sabem que les trajectòries no són sempre lineals o que l’accés als estudis no és produeix en igualtat de condicions per a tothom. Però com de diverses són aquestes maneres de vincular-se a la universitat? Quin és el grau de continuïtat o discontinuïtat en els estudis? És perquè els estudiants canvien d’opció un cop dins la universitat, o perquè ho combinen amb un treball? Treballen per gust o per necessitat? I quines són les expectatives un cop hagin acabat? Quines portes pensen els estudiants que els obriran els estudis que han triat?

Aquestes i moltes altres preguntes són les que volem contestar mitjançant l’enquesta online Via Universitària que des d’aquesta setmana 20 universitats de la Xarxa Vives començaran a enviar als seus estudiants de grau i màster.

Amb aquesta enquesta esperem generar informació rigorosa, objectiva i àmplia sobre les condicions de vida i les formes de vinculació amb l’estudi dels estudiants universitaris en l’actualitat. Les dades ens hauran de permetre, en última instància, fer propostes per a unes polítiques universitàries orientades a un model inclusiu, que abraci la diversitat creixent i doni les oportunitats necessàries a qui s’hi vulgui acollir.

Al web del #viauni tenim tota la informació detallada i a info@viauniversitaria.net et podem ampliar informació.