Vídeos de l’XI Lliga de Debat Universitari

DEBATS DE LA FASE ELIMINATÒRIA


Dilluns, 23 de març de 2015

18.30 h – 19.15 h URL – UA
19.45 h – 20.30 h UB – UMH

 

Dimarts, 24 de març de 2015

9 h – 9.45 h UVic·UCC – UIB
10.15 h – 11 h UdG – UJI
11.30 h – 12.15 h UAB – UOC
12.45 h – 13.30 h UB – UdL
16 h – 16.45 h URL – UIC
17.15 h – 18 h UMH – URV
18.30 h – 19.15 h UA – UAB
19.45 h – 20.30 h UIB – UOC

 

Dimecres, 25 de març de 2015

9 h – 9.45 h UJI – URV
10.15 h – 11 h UVic·UCC – UIC
11.30 h – 12.15 h UdG – UdL
12.45 h – 13.30 h URL – UAB
16 h – 16.45 h UB – URV
17.15 h – 18 h UA – UOC
18.30 h – 19.15 h UdG – UMH
19.45 h – 20.30 h UIB – UIC

 

Dijous, 26 de març de 2015

9 h – 9.45 UJI – UdL
10.15 h – 11 h UVic·UCC – UAB
11.30 h – 12.15 h UdG – URV
12.45 – 13.30 h UA – UIC
16 h – 16.45 h URL – UIB
17.15 h – 18 h UB – UJI
18.30 h – 19.15 h UMH – UdL
19.45 h – 20.30 h UVic·UCC – UOC

 

Divendres, 27 d’abril de 2015

DEBATS DE LA SEMIFINAL

8.30 h – 9.15 h UAB – UdG
9.45 h – 10.30 h UJI – UA

DEBAT DE LA FINAL I CLOENDA DE LA LLIGA DE DEBAT UNIVERSITARI

13 – 14.30 h UAB – UA