Via Universitària, una enquesta per saber qui i com són els estudiants universitaris

Per què una enquesta sobre els estudiants universitaris?

En les darreres dècades la universitat ha estat l’escenari de profunds canvis socials. El creixement exponencial d’estudiants matriculats a les universitats s’ha acompanyat d’una extraordinària diversificació del perfil socioeconòmic i cultural dels universitaris, així com d’una gran variabilitat de règims de dedicació a l’estudi i de vinculació amb el compromís d’estudiar. Les trajectòries universitàries són avui més diverses i plurals, i requereixen d’una mirada aprofundida sobre les condicions amb què els estudiants arriben, viuen i surten de la universitat.

Tot i que la universitat s’ha obert a uns sectors cada vegada més amplis de població, persisteixen inequitats en l’accés, així com també són desiguals les condicions de vida i d’educabilitat durant l’etapa universitària. L’actual crisi econòmica ha posat de manifest algunes febleses del sistema universitari i la seva capacitat d’adaptació a les diferents realitats i necessitats dels seus estudiants.

Aquestes transformacions han acompanyat el procés de creació de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que en els darrers temps ha situat la qüestió de la participació estudiantil i l’equitat en un nucli molt rellevant de les polítiques de convergència.

En aquest mateix sentit, d’uns anys ençà s’ha posat de relleu la necessitat de generar coneixement fiable sobre els perfils dels estudiants i les seves característiques i condicions de vida, amb la fi d’orientar la presa de decisions sobre polítiques universitàries i assolir majors nivells d’equitat participativa.

Amb aquest objectiu, alguns països han creat observatoris i instruments d’investigació de la vida estudiantil universitària, i a Europa la xarxa Eurostudent (Social and economic conditions of student life in Europe) s’ha constituït com a referent en l’anàlisi sistemàtica de les condicions socioeconòmiques dels estudiants. A nivell espanyol, l’any 2011 es va realitzar la Encuesta de Condiciones de Vida y Participación de los Estudiantes Universitarios (ECoViPEU)  amb finançament del Ministeri d’Educació i dirigida des la Universitat de València. Des de l’any 1989 França compta amb Observatoire de la Vie Etudiante (OVE), creat pel Ministeri d’Educació de França, que des de 1994 realitza una enquesta triennal de condicions de vida dels estudiants.

 Conèixer per proposar

L’enquesta ha de constituir una font de dades àmplia i rigorosa, que aporti informació rellevant sobre la vida universitària en el marc de la XVU, sobre les característiques dels estudiants i les condicions amb què es produeix el seu pas per la universitat.

Aquest coneixement ha de servir com a una eina per debatre sobre les decisions i orientacions de la política universitària i ha de contribuir en la definició de les propostes, estratègies i polítiques en l’entorn de l’educació superior.

 

Extracte de la notícia publicada per la Xarxa Vives d’universitats l’1 d’abril del 2015. Si vols accedir a la notícia sencera clica aquí.