Com és la vida dels estudiants als campus universitaris?

Via Universitària s’interroga sobre com és la participació social i cultural dels estudiants a la universitat i el tipus l’ús dels equipaments i serveis dels campus. Conèixer-ho és fonamental per saber quin és el nivell d’integració dels estudiants a la vida universitària, quins són els seus hàbits i si aquests són diferents segons el perfil dels estudiants. Aquesta informació també és bàsica per poder orientar els serveis d’informació i acompanyament dels estudiants durant la seva estada a la universitat.

L’enquesta sobre la vida dels estudiants francesa ens ofereix una mostra dels que podrem arribar a obtenir amb aquestes preguntes. L’OVE ( L’Observatoire national de la vie étudiante) pregunta sobre:

– La integració dels estudiants en la vida social i cultural de la seva facultat

– La participació en associacions i sindicats

– El sentiment d’integració i adhesió a la universitat

Aquí podeu descarregar un resum dels resultats, i aquí podeu veure una infografia amb algunes de les principals dades.

Curiosament, es destaca que el servei que més empren els estudiants és la biblioteca així com els espais d’accés a internet. En contra del que es podria pensar, els equipaments esportius no són utilitzats de manera majoritària, així com tampoc no es freqüenten gaire les activitats culturals ni tampoc els serveis d’orientació i de salut. Amb l’enquesta de l’OVE es destaca la necessitat de millorar la visibilitat i el coneixement per part dels estudiants dels serveis oferts per la universitat.