Treballar i estudiar: una relació beneficiosa o perjudicial?

Treballar durant els estudis universitaris en perjudica els resultats? O, per contra, té algun tipus de benefici? Tot depèn de la intensitat i de la relació entre l’activitat laboral i els estudis. L’OVE (Observatori Nacional de Vida Estudiantil de França, ha publicat un dossier que ofereix una àmplia visió de les diverses situacions trobades en un 45% dels estudiants francesos que treballen durant l’any acadèmic.

Treball informal: poc impacte en els estudis i en l’èxit acadèmic
Entre els estudiants que treballen, el 35% té una feina ocasional i sense relació amb els seus estudis (monitoratge, cangurs, classes de repàs,…). La motivació principal és obtenir més qualitat de vida (73%), més que no pas obtenir experiència professional i o aconseguir major autonomia respecte els pares. El treball s’utilitza aquí com un ingrés extra, més que com un mitjà indispensable per finançar els seus estudis. Com a dada addicional, hi ha més dones (24%) que homes (18%) exercint una activitat remunerada no relacionada amb els estudis.

Activitat relacionada amb els estudis: el cercle virtuós
Tres de cada deu estudiants que treballen (29%) realitzen una activitat remunerada relacionada amb la seva disciplina. Sovint es tracta d’una feina vinculada al programa d’estudis, com és freqüent a les escoles d’enginyeria, escoles de negocis i DUT (diplomes universitaris de tecnologia). Però és el sector de la salut on existeix un vincle més fort entre la formació rebuda i el treball remunerat: 25% dels estudiants de disciplines vinculades a la salut treballen en una activitat relacionada amb els seus estudis, enfront del 8% de mitjana de tots els estudiants. En aquest cas, la investigació de l’OVE indica que aquesta simbiosi augmenta la probabilitat d’èxit acadèmic i professional.

Treballar i estudis no relacionats: la situació amb més impacte negatiu
D’acord amb la OVE, treballar en activitats no relacionades amb els estudis no perjudica el rendiment acadèmic si l’activitat laboral ocupa menys de mitja jornada i menys de 6 mesos a l’any. En canvi, una activitat regular i intensa (més de mitja jornada i mes de 6 mesos a l’any) sí que pot arribar a tenir un impacte negatiu sobre els resultats. De fet, una ocupació laboral intensa limita les possibilitats de participar en la vida social i cultural a la universitat, d’utilitzar els serveis i equipaments del campus. Aquests estudiants se senten menys integrats en el seu grup i menys identificats amb els estudis i amb la vida universitària. Els seus dies són més llargs i pateixen més cansament i estrès. L’OVE assenyala que per fugir d’aquesta situació s’ha de trobar un millor equilibri entre ambdues activitats, o be reduint la intensitat del treball o bé aconseguint unes condicions d’estudi més flexibles amb la institució educativa.