Amb 20.547 enquestes completades, finalitza el treball de camp de Via Universitària

El passat 8 de maig va finalitzar la fase de treball de camp del projecte “Via Universitària: accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorn dels estudis universitaris”, que impulsem la Fundació Jaume Bofill i la Xarxa Vives d’Universitats.

Hi han participat 19 universitats de d’Andorra, Espanya i França: Universitat Abat Oliba CEU · Universitat d’Alacant · Universitat d’Andorra · Universitat Autònoma de Barcelona · Universitat de Barcelona · Universitat de Girona · Universitat de les Illes Balears · Universitat Jaume I · Universitat de Lleida · Universitat Miguel Hernández d’Elx · Universitat Oberta de Catalunya · Universitat de Perpinyà Via Domitia · Universitat Politècnica de Catalunya · Universitat Politècnica de València · Universitat Pompeu Fabra · Universitat Ramon Llull · Universitat Rovira i Virgili · Universitat de València · Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.

D’un total de 332.307 missatges enviats, s’han obtingut 20.547 enquestes completades, que representen el 6,18% de la població universitària a la qual s’ha convidat a contestar el qüestionari.

A partir d’aquest moment, l’equip investigador del projecte ha iniciat el procés d’explotació de les dades. És el moment per explorar qüestions a l’entorn de l’accés a la universitat (en quina edat, per quines vies, a quins estudis…), les trajectòries d’estudi (són lineals, discontínues?), qüestions sobre les condicions de vida i d’estudi (dedicació a l’estudi, resultats, treballar i estudiar, participar de les activitats de la universitat…) i finalment, ens deturarem també en les valoracions que fan de l’experiència universitària i les seves expectatives de futur.

Comptem presentar l’informe de resultats a principis de 2016.